top of page

RemissS

Vår inkluderande volontärtjänst stödjer alla som möter hinder för volontärarbete. Detta kan innefatta men är inte begränsat till: dålig psykisk hälsa; fysisk eller sensorisk funktionsnedsättning; begränsad talad engelska; neurodiversitet; status som asylsökande; historia av kränkande; tidigare missbruksproblem etc

Vi tar emot remisser från en mängd olika byråer eller så är du välkommen till egen remiss.

För att hänvisa till denna tjänst ring 07904 953864 eller mailachoices@volunteeringbradford.org

 
 
 
bottom of page