top of page

INKLUSIV FRIVILLIGHETSARBETE

Volontärarbete ska vara öppet och tillgängligt för alla. Alldeles för många människor möter onödiga hinder när de försöker få tillgång till volontärroller.

Vi arbetar för att säkerställa lika möjligheter för alla människor att arbeta som volontär på sätt som är rätt för dem, med det stöd som varje person behöver för att göra volontärarbete möjligt.

Om du upplever hinder eller diskriminering när du arbetar som volontär, vänligen meddela oss.

Vi kan erbjuda extra stöd om du har svårt att få tillgång till volontärmöjligheter.

 

"Volontärarbete ska vara en aktivitet som är öppen för alla, ett grundläggande uttryck för medborgarskap och gemenskap, inte bara ytterligare ett exempel på de splittringar som förstör vårt samhälle"

 
bottom of page