top of page

MISJA I WIZJA

pexels-fauxels-3184418.jpg

NASZA WIZJA

Aby wszystkie różnorodne społeczności Bradford miały dostęp do wysokiej jakości, bezpiecznych możliwości wolontariatu.

NASZA MISJA

Wierzymy, że wysokiej jakości, znaczące możliwości wolontariatu powinny być dostępne dla każdego, niezależnie od umiejętności, zdolności, pochodzenia, płci, seksualności, grupy etnicznej, wieku lub niepełnosprawności. Umożliwimy zmarginalizowanym społecznościom dostęp do możliwości, które wcześniej były dla nich niedostępne.Zapewnienie dostosowanego wsparcia w zależności od potrzeb.

NASZE GŁÓWNE WARTOŚCI

  • Wspieranie organizacji w zapewnianiu włączających możliwości wolontariatu

  • Zachęcaj i umożliwiaj ludziom dokonywanie pozytywnych zmian w ich społeczności 

  • Aby zachować integralność wolontariatu

  • Zapewnimy  indywidualne, dostosowane wsparcie, aby umożliwić wolontariuszom osiągnięcie pełnego potencjałul

  • Łączyći integrować lokalnych mieszkańców z ich społecznością

  • Promowanie wolontariatu i jego korzyści wśród osób fizycznych

 
bottom of page