top of page

WOLONTARIAT WŁĄCZAJĄCY

Wolontariat powinien być otwarty i dostępny dla wszystkich. Zbyt wiele osób napotyka niepotrzebne bariery, próbując uzyskać dostęp do ról wolontariuszy.

Pracujemy nad zapewnieniem równych szans wszystkim ludziom na wolontariat w sposób dla nich odpowiedni, przy wsparciu, którego każda osoba potrzebuje, aby umożliwić wolontariat.

Jeśli podczas wolontariatu napotkasz bariery lub dyskryminację, poinformuj nas o tym.

Możemy zaoferować dodatkowe wsparcie, jeśli masz problemy z dostępem do możliwości wolontariatu.

 

„Wolontariat powinien być działaniem otwartym dla wszystkich, fundamentalnym wyrazem obywatelstwa i wspólnoty, a nie tylko kolejnym przykładem podziałów, które nękają nasze społeczeństwo”

 
bottom of page