top of page

DOBRA PRAKTYKA

NAJWAŻNIEJSZE WSKAZÓWKI

WŁĄCZENIE W WOLONTARIAT 

OBSZARY WSPÓLNE

Mamy nadzieję, że zastanowienie się nad poniższymi kwestiami pomoże Ci uczynić ofertę wolontariatu bardziej otwartą:

1. Po pierwsze, zadaj sobie pytanie, dlaczego chcesz, aby Twoja oferta wolontariacka była bardziej Inkluzywna?

2. Ludzie zobaczą siebie w twoim programie wolontariatu — ważne jest, abyś to zrozumiał, ponieważ będziesz musiał zachęcić osoby z niedostatecznie reprezentowanych grup w twojej społeczności do zaangażowania się w twoją ofertę wolontariatu.

3. Daj ludziom znać, że jesteś integracyjny – ważne jest, abyś wyjaśnił ludziom, że Twoja grupa/organizacja jest otwarta i zachęca do składania wniosków grupy niedostatecznie reprezentowane, ponieważ zachęci to ludzi do rozważenia Twojej oferty.

4. Poproś o pomoc - Nawiąż kontakt z organizacjami prowadzonymi przez członków; organizacje charytatywne; usługodawców i grup społecznych, które współpracują z grupami niedostatecznie reprezentowanymi i zobacz, jakiego wsparcia/wskazówek mogą ci udzielić

5. Wspieranie wolontariuszy – Wyjaśnij wszystkim potencjalnym wolontariuszom, że Twoja grupa/organizacja chce zrozumieć i zaspokoić potrzeby każdej osoby w zakresie wsparcia, jeśli to możliwe, oraz że Twoja grupa/organizacja chętnie omówi to otwarcie z każdym potencjalnym wolontariuszem. Upewnij się, że wolontariusze wiedzą, że w każdej chwili mogą poufnie omówić obawy lub problemy i że oferowane jest im regularne wsparcie.

6. Stań się bardziej świadomy tego, co powstrzymuje ludzi przed zaangażowaniem się w Twoją ofertę wolontariacką - Pomyśl o ewentualnych barierach, które mogą uniemożliwić potencjalnemu wolontariuszowi zaangażowanie się w Twoją grupę/organizację, np. obowiązki związane z opieką nad dziećmi, brak kwalifikacji, przekonania, niepełnosprawność, odległość , dochody, środowisko, rola lub ograniczone doświadczenie, przekonanie, że to nie dla nich. Spróbuj dowiedzieć się, w jaki sposób Twoja grupa/organizacja może przełamać te bariery i stać się bardziej inkluzywna.

7. Bądź gościnny — zanim dana osoba zaangażuje się w Twoją grupę/organizację, ułatw jej odbycie nieformalnej dyskusji lub zapoznanie się z Twoją grupą/organizacją i ofertą wolontariatu.

8. Spraw, aby składanie wniosków było łatwe i angażuj się — staraj się, aby papierkowa robota była prosta i lekka, unikaj zastraszających formularzy i procesów aplikacyjnych.

9. Wydatki związane z wolontariatem (transport, obiady itp.) – Rozważ płatność z góry, zamiast ubiegać się o zwrot kosztów dla wolontariuszy, którzy mogą mieć niskie dochody lub którzy mogą potrzebować takiego wsparcia. Ponadto nie wszyscy wolontariusze mogą podróżować środkami transportu publicznego, więc jakie są alternatywy?

10. Twórz role wolontariuszy w bardziej elastyczny sposób — dostosuj role wolontariuszy do mocnych stron, zainteresowań i aspiracji danej osoby. Pomyśl też o tym, co dana osoba chciałaby robić i jaka jest jej motywacja do wolontariatu (zapytaj ją w procesie aplikacyjnym), a nie tylko o to, co chciałbyś, żeby zrobiła. Dlaczego nie wynegocjować godzin, zapytać, czy pewne zadania można wykonać w domu, czy możemy stworzyć zadanie dla danej osoby?

 
bottom of page